Podzielniki

W 1995 roku rozpoczęliśmy kompleksowe wdrażanie systemów obsługujących zarządców nieruchomości w zakresie rozliczenia mediów dostarczanych do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Stosowany przez naszą firmę system rozliczania "ENERGOS", jest w pełni dostosowany do polskich warunków budownictwa wielorodzinnego. Stosowane przez nas współczynniki korekcyjne uwzględniające położenie mieszkania w budynku wyliczane indywidualnie dla każdego mieszkania oraz baza danych o wszystkich grzejnikach umożliwiająca dobór indywidualnych współczynników uwzględniających ich wydajność cieplną, gwarantują profesjonalne i dokładne rozliczanie kosztów ciepła na poszczególne mieszkania.

Nasz system rozliczeniowy ma swoje oddziały w całej Polsce, między innymi w Poznaniu , Rybniku, Szczecinie, Pile, Wrocławiu, Zielonej Górze, Siedlcach, Gdyni i Krakowie. Do chwili obecnej system rozliczeniowy „ Energos „ ma zainstalowanych około 1 miliona podzielników cieczowych i około 150 tysięcy podzielników elektronicznych.

Prowadzimy działalność instruktażową dla właścicieli i Zarządców budynków w zakresie zawierania umów, rozliczania kosztów ogrzewania i wody oraz dostosowywania zasad rozliczeń do obowiązujących przepisów.

Wykonujemy analizy i ekspertyzy w zakresie racjonalnego użytkowania i rozliczania w/w mediów oraz udzielamy pomocy w opracowywaniu stosownych regulaminów rozliczeń.

W swojej ofercie posiadamy trzy typy podzielników:
* Energos - 2 (podzielnik wyparkowy)
* Kundo 202 s (podzielnik elektroniczny)
* Kundo 202 R (podzielnik elektroniczny z odczytem radiowym)