O firmie

Energos - Schlitt sp. z o.o. w Toruniu jest firmą polską, bez udziału kapitału zagranicznego, działającą na rynku ciepłowniczym od 1993 r., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000067170.    

Nasza firma będąca autoryzowanym przedstawicielem firmy Viessmann, Vaillant, Danfoss, Riello, Weishaupt, Elco oraz Kundo proponuje kompleksowe wykonywanie prac instalatorskich począwszy od projektu poprzez montaż, eksploatację, naprawy gwarancyjne do obsługi pogwarancyjnej. W ramach współpracy z firmą BOREN i CENTAURUS projektujemy i montujemy ogrzewanie typu promiennikowego.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy naszej firmy posiadają uprawnienia dotyczące instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, gazu oraz energii elektrycznej w zakresie dozoru, konserwacji i eksploatacji urządzeń. Biorąc udział w szkoleniach, podnoszą swoje kwalifikacje, gwarantując tym samym w pełni profesjonalną obsługę odbiorców naszych usług.


Posiadamy bardzo szeroki zakres usług zajmując się głównie:

  • Wykonaniem kotłowni olejowych i gazowych.
  • Pracami projektowymi i konsultingiem.
  • Realizacją i modernizacją inst. c. o.
  • Wykonaniem sieci i przyłączy zewnętrznych c. o. ,wod - kan, gaz.
  • Realizacją energooszczędnych ogrzewań za pomocą promienników ciepła.
  • Wykonaniem wentylacji i klimatyzacji.
  • Montażem podzielników kosztów ogrzewania, prowadzeniem systemu pomiarowo- rozliczeniowego centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
  • Montażem liczników ciepła.
  • Montażem zaworów termostatycznych.
  • Dociepleniem stropodachów metodą pneumatyczną ( wdmuchiwania materiałów izolacyjnych w postaci granulatów).