Izolacje Termiczne

Izolacja termiczna stropodachów metodą pneumatyczną
Zajmując się problematyką racjonalizacji zużycia ciepła - przy okazji indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania zauważamy, że stosunkowo małym kosztem i szybkim jego zwrotem można wykonać ocieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania materiałów izolacyjnych w postaci granulatów.

W zależności od życzeń inwestorów dysponujemy:

  • granulatami wełny szklanej,
  • granulatami wełny mineralnej,
  • granulatem celulozy.

Stosowane przez nas materiały izolacyjne posiadają wszystkie, wymagane prawem dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Izolacja termiczna ciepłej wody użytkowej
W praktyce na dostarczenie ciepłej wody użytkowej zużywa się znacznie więcej ciepła niż na fizyczne jej podgrzanie. Wynika to szczególnie ze zbyt dużych strat na cyrkulacji. Cyrkulacja c.w.u. musi występować, natomiast można i trzeba ją ograniczyć do niezbędnego minimum. Oszczędności ciepła w przygotowaniu c.w.u. można uzyskać poprzez regulację cieplno - hydrauliczną instalacji i odpowiednią izolację termiczną. Proponujemy Państwu nasze usługi w tym zakresie.