Kundo 202 s

Elektroniczny podzielnik kosztów centralnego ogrzewania.

przeznaczony jest do zadań zdecentralizowanych. Wykonany w wersji kompaktowej lub z czujnikiem zdalnym. Jest to jedyny na polskim rynku podzielnik dwuczujnikowy, posiadający funkcję dynamicznej analizy krzywej temperatury grzejnika, tj. uzależniający rozpoczęcie naliczania jednostek od szybkości nagrzania się grzejnika, co eliminuje naliczanie jednostek powodowane nagrzaniem się grzejnika np. od temperatury promieniowania słonecznego.

Proponowany podzielnik w zależności od potrzeb może pracować w systemie pomiaru jako urządzenie:

 • jednoczujnikowe dla ogrzewań o minimalnej średniej temperaturze wody większej niż 55oC. Obliczenia zużycia ciepła następują przy założonej temperaturze równej 20oC oraz zadanych współczynnikach KQ, KC, KT.
 • dwuczujnikowe dla ogrzewań o minimalnej średniej temperaturze wody większej niż 35oC. Obliczenia zużycia ciepła następują przy zmiennych temperaturach grzejnika
 • i otoczenia oraz zadanych współczynnikach KQ, KC, KT.

Ponadto do zalet proponowanego podzielnika należą :

 • zaprogramowanie pierwszego dnia dowolnego miesiąca, jako terminu początkowego pozwalającego
 • na zapamiętywanie dokładnie w 1-rocznym cyklu każdorazowego zużycia rocznego,
 • zapamiętywanie i wyświetlanie liczby kontrolnej umożliwiające odczytywanie danych przez użytkownika,
 • zabezpieczenie przed manipulowaniem,
 • zwiększenie dokładności odczytów,
 • ujednolicenie rzeczywistego terminu odczytów (odczyt i zapamiętanie wartości odczytanej dokonuje się automatycznie w zaprogramowanym terminie),
 • możliwość uzyskania dodatkowych danych takich jak sumaryczną wartość zużycia ciepła
 • z poprzednich sezonów grzewczych, ostatnich 18 wartości półmiesięcznych i miesięcznych przez interfejs-opto elektroniczny.
 • przeprowadzanie co 5 minut testu prawidłowego funkcjonowania,
 • automatyczne przechodzenie z systemu dwuczujnikowego na tryb pracy jednoczujnikowego gdy grzejniki są zakryte ( nie jest możliwy prawidłowy pomiar temperatury otoczenia ).