Energos 2

Wyparkowy podzielnik kosztów centralnego ogrzewania.

to podzielnik dwururkowy, działający na zasadzie odparowania. Opadający poziom cieczy w rurce pomiarowej jest wskaźnikiem oddawania ciepła przez grzejnik. Im cieplejszy grzejnik i im dłużej ciepło oddziałuje na rurkę, tym większe odparowanie płynu. Oznacza to, że zwiększa się zużycie ciepła , a więc również koszty ogrzewania.

Nasz podzielnik charakteryzuje się :

  • pewnym zamontowaniem urządzenia na różnych grzejnikach,
  • przenoszeniem temperatury grzejnika przez aluminiową część tylną podzielnika na ampułkę pomiarowa wypełnioną płynem odparowującym,
  • możliwością ewentualnej kontroli przez pozostawienie w podzielniku zamkniętej ampułki pomiarowej z minionego okresu obrachunkowego,
  • zabezpieczeniem zamkniętego urządzenia przed manipulowaniem przy pomocy specjalnej plomby,
  • uwzględnieniem odparowania zimnego (letniego) przez napełnienie ampułki powyżej poziomu zerowego zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-EN 835
  • dokładnością i pewnością przy odczytach przez zestawienie skali uniwersalnej,
  • zabezpieczeniem przed zamianą poprzez numerację urządzeń,
  • wizualnym zespoleniem z powierzchnią grzejnika i nieograniczonym czasem użytkowania przez formy, użyte materiały, optymalne wymiary.
  • Każdy podzielnik posiada numer identyfikacyjny, unikalną i bardzo pewną plombę.

Wymiary podzielnika:
Wysokość – 120 mm., szerokość – 37 mm., głębokość – 16 mm